Kriptovalute se smatrajo za premičnine.

RUDARJENJE
  • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
  • Rudarjenje je obdavčeno z dohodnino:
    Na dan pridobitve plačila za rudarjenje pogledamo vrednost kriptovalute, v kateri smo dobili plačilo v eurih. Vsa na ta način ovrednotena plačila znotraj enega leta, prištejemo k vaši plači in drugim prihodkom. Obdavčijo se po dohodninski lestvici.

Poenostavljen primer:
Mesečna bruto plača: 2.000 EUR
Letna narudarjena vrednost: 1.000 EUR.

S prejeto plačo pridemo v dohodninski razred, kjer se plačuje 34% dohodnine.
Tudi, ko prištejemo narudarjeno vrednost, smo še vedno v istem razredu, torej bomo za 1.000 narudarjenih EUR plačali 340 EUR davka.

TRGOVANJE s kriptovalutami
  • Davka na dodano vrednost (DDV) ni.
  • Dohodnine ni.
    (V 1. točki 32. člena je določeno, da se dohodnina ne plača od odsvojitve premičnin, razen premičnin, ki so naštete v 2. in 3. točki 93. člena tega zakona, kar pa kriptovalute niso.)

Davčno je najbolj ugodno trgovati s kriptovalutami kot fizična oseba, vprašanje pa je, kje je meja, ko bi bilo treba odpreti neko obliko gospodarske družbe. Davčna uprava je sicer pripravila pojasnila: Davčna obravnava poslovanja z virtualno valuto po ZDoh-2 in ZDDPO-2, a bomo konkreten odgovor tam iskali zaman.

Obdavčitve za druge oblike si lahko pogledate tule:

  • Samostojni podjetniki
  • Pravne osebe (d.o.o., d.d., k.d.)

V pripravi pa je tudi daljša objava, s podrobnejšimi opisi in več primeri. Če je ne bi želeli zamuditi, mi pišite na naslov: robert@epodjetnik.com s kratkim obvestilom: Zanima me obdavčitev kriptovalut.